Fotky ze semináře v Opavě

01.09.2020

V tomto roce byla dlouhá odmlka od seminářů. Jedním v prvních setkání byla příležitost účastnit se semináře v Opavě, který se uskutečnil v termínu 30.5.2020. Pavel B. (vedoucí semináře) byl již dlouhodobě domluvený s Tomášem Váňou z SKB Opava, aby vedl seminář pro jejich dojo. Zároveň to pro Opavské dojo byl i první trénink od karantény. Ubytování bylo v centrum Holos Tomáše Váni a bylo velmi příjemné. Vládla tu velmi poklidná a pohodová atmosféra, která nás obklopovala celý víkend.

Cvičilo se v sobotu a začalo se rozcvičením kihonu a seků. Bylo zdůraznění na správné držení těla a úchopu meče. Seminář byl rozdělen na dvě části, v té dopolední jsme se věnovali důležitým bodům u kat v Seitei iai, které studentům dělají nejvíce problémy. Byly probrány Mae, Ukenagashi a Morote tsuki. V odpolední části jsme se rozdělili na dvě skupiny, přičemž jedna se věnovala celé sestavě kat v Seitei a druhá skupina se věnovala katám Koryu a to konkrétně Shoden. Bylo to poměrně intenzivní cvičení, obě skupiny udělali několik sérií celých sestav.

Seminář byl ve velmi komorním duchu a vznikla zde úžasná příležitost, kdy se Pavel mohl věnovat každému z nás. Osobně si toho velmi vážím a vím, že v této věci nemluvím jen sama za sebe a tím patří Pavlovi velké poděkování.

Po semináři jsme šli na malý výlet a prohlédnout si vojenská opevnění, která na Opavsku vznikla. Záměr vybudování těchto opevnění byl k obraně vlasti před Německem, ovšem Mnichovská dohoda vše změnila a Němci naopak využili část opevnění k výcviku a mnohé pak i k obraně proti Rudé armádě a čs. jednotkám při Ostravsko-opavské operaci v dubnu a květnu 1945. Byli jsme si prohlédnout jedno z nejznámějších a to OP- s25 ,, U Trigonometru". Po cestě k němu jsme narazili na několik dalších menších opevnění. Poté jsme se odebrali do centra Holos na malou sayonara party.

Následujícího dne před odjezdem jsme stihli výlet do Slezského zemského muzea a Národního památníku II. světové války v Hrabyni.

Tento víkend byl nejen o cvičení, ale hlavně o milém setkání, na které se nezapomíná. A bude mi ctí si to někdy zopakovat.

Lenka Polová

(vypůjčeno z www.shinbukan.cz, děkujeme :-) )