Získali jsme dotaci od města Opavy

17.12.2019

Pro rok 2020 jsme od Statutárního města Opavy získali dotaci 20000 Kč pro projekt "Cestou meče k seberozvoji" v rámci programu prevence kriminality. Děkujeme!